Taal: 
Orthodox ChristendomRubricator  Nieuwe links  Partners  HTML-code voor banners  Verzoek om gebed  Catalogusreglement   Uw reacties
Christus is opgestaan!        
Toevoegen aan favorieten  

Orthodoxe websites naar rating

Pagina: 1 - 42Waarom is mijn website hier niet bij?
Naam van de website Rating
1 Parochie van de H. Apostel en Evangelist Mattheos, Leuven
Website van de Russisch-Orthodoxe parochie onder het Moskous Patriarchaat, aartsbisdom Brussel en België. Parochiegegevens en -geschiedenis, catechisatierooster, preken, Evangelielezingen, foto’s.
46
2 Orthodox Christendom.com. Catalogus van Orthodoxe bronnen op het Internet
De meest volledige catalogus van Orthodoxe bronnen op het Internet: jurisdicties, bisdommen, kloosters, parochies, webportalen, forums, prikborden, enz.
45
3 Logos. Orthodoxe Boekenwinkel
Logos is de eerste online boekwinkel die als doel heeft om een volledige collectie van bestaande christelijk orthodoxe boeken in het Engels, Frans, Nederlands en Russisch aan te bieden.
36
4 Russisch orthodoxe kerk van Sint Rechtvaardige Job, Brussel
Geschiedenis, architectuur, iconogafie, nieuws.
34
5 Orthodoxe informatieblog
Christiaan Biesbroeck, orthodoxe parochie Heilige Apostel Andreas, Gent. Persoonlijke, niet officiële orthodoxe site.
34
6 Orthodoxe Kerk in België
Officiële website van het aartsbisdom België onder het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel. Lijst van kloosters en parochies in België, ook onder andere canonieke Orthodoxe jurisdicties. Juridische gegevens, geloofsonderricht, diensten, organisaties, pers en media.
26
7 Het Moskouse klokkencentrum
Het Moskouse Klokkencentrum werd gesticht in 1995 met de zegen van Zijn Heiligheid Alexis II, patriarch van Moskou en heel Rusland. De bedoeling is gekwalificeerde klokkenluiders voor de Russische Orthodoxe Kerk op te leiden. Iedereen die wil, wordt voor de cursus aangenomen, vooral met de aanbeveling van kerken en kloosters. De cursus duurt 3 maanden en bestaat uit theoretische colleges en praktische oefeningen met klokken en klokplaten. Nadat men afgestudeerd is, krijgt men een officieel certificaat.
23
8 Orthodox Vormingscentrum “Heilige Johannes de Theoloog”
Het Vormingscentrum beoogt het vormen en inwijden in de leer en het leven van de Orthodoxe Kerk door een inleiding te geven op de verschillende theologische disciplines. Pastoraal, historiek, programma, praktisch, inschrijving, aankondigingen.
22
9 Het Smalle Pad. Winkel van de uitgever Gozalov Books
Onder het hoofd ‘Christelijke Orthodoxe leer’ vindt u boeken over de beleving van de heilige kerkvaders en geestelijken van het Christelijke geloof, soms in de vorm van sacrale poëzie, zoals de akathistoshymnen. Onder het hoofd ‘Leven en leringen van de Russische heiligen en asceten' vindt u boeken, die op beknopte wijze vertellen over het leven, de werken, de leer en de gebedsoefeningen van bijzondere heiligen.
21
10 Parochie van de rechtgelovige Grootvorst Alexander Nevski, Rotterdam
Website van de Rotterdamse Russisch-Orthodoxe parochie onder het Moskous Patriarchaat, aartsbisdom Den Haag en Nederland. Over de Heilige, geschiedenis, parochienieuws, dienstenrooster, achtergrondartikelen, gedragsregels in de Orthodoxe Kerk, foto’s.
19
11 Parochie „Boodschap aan de Moeder Gods”, Utrecht
Informatie, katechese, rooster diensten, parochie krant.
19
12 Orthodoxe jeugd in België
Orthodoxe jongerenvereniging. Verzicht, nieuws, muziek en bidden.
19
13 Mannenklooster van de H. Aartsbisschop Nicolaas de Wonderdoener, Hemelum
Website van de broedergemeente Over de Heilige, geschiedenis, kloosternieuws, overnachten, winkel, foto’s. Pagina’s gedeeltelijk in het Fries.
17
14 Russisch-Orthodoxe Kerk Heilige Nikolaas van Myra te Amsterdam
Website van de Amsterdamse Russisch-Orthodoxe parochie onder het Moskous Patriarchaat, aartsbisdom Den Haag en Nederland. Kort nieuws van de parochie, Geschiedenis, dienstenrooster, artikelen, foto’s.
16
15 Parochie van de Heilige Porfyrios van Kavsokalivia, Tilburg
Heilige Porfyrios, kalender, Mededelingen, galerij, contact.
16
16 Het iconen-atelier van Jan Verdonk: cursussen in het schilderen van iconen
De auteur, van huis uit theoloog, werd Orthodox naar aanleiding van zijn onderzoek naar het Groot Schisma. Hij ontving onderricht in de iconenschilderkunst van Neoklis Kolliopoulos en Bernard Frinking en is thans beroepsschilder. Voorts informatie over cursussen en technieken, een fotogalerij en een artikel over het schisma.
15
17 Parochie van St. Apostel Johannes de Theoloog in Oostende
Orthodoxe parochie van Heilige Johannes de Theoloog in Oostende, België. Aankondigingen, diensten, catechese, bibliotheek, geschiedenis, giften en schenkingen, contacten, links, fotogalerij.
15
18 Parochie van Christus Geboorte te Antwerpen
Nieuws, mededelingen, klassen, geestelijkheid, diensten, bereikbaarheid, foto’s, bibliotheek, links, donaties.
13
19 Orthodoxe parochie H.Apostel Andreas, Gent
Publiceren van orde van kerkelijke diensten, foto's, reeds verschenen teksten in het Parochiaal maandblad 'Apostel Andreas'. Via deze weg beter contact onderhouden met de leden van de parochie. Verslag uitbrengen van de voorbije orthodoxe activiteiten in de Parochie.
13
20 Aartsbisdom van Brussel en België der Russisch-Orthodoxe Kerk
Officiële website van het aartsbisdom Brussel en België onder het Moskous Patriarchaat. Lijst van kloosters en parochies in België, ook onder andere canonieke Orthodoxe jurisdicties. Bedevaartsoorden in België, bibliotheek, preken, nieuws, archief.
12
21 De Bulgaarse Orthodoxe Kerk Aartsengelen Michaël en Gabriël en de Heilige Eerbiedwaardige Paisi Hilendarski”, Den Haag
De Bulgaars Orthodoxe Kerk “Aartsengelen Michaël en Gabriël” in Den Haag, Bisdom van Centraal en West-Europa, Patriarchaat van Bulgarije. Algemene informatie voor parochianen en bezoekers van buiten. Bulgaarse Orthodoxe kalender, dienstenrooster, Orthodoxe films.
12
22 Klooster van de Heilige Johannes de Voorloper, Den Haag
Diensten, nieuws, boeken bestellen.
12
23 Kerk van de heilige Maria Magdalena te Den Haag
Informatie: adres en route, liturgische kalender, veelgestelde vragen, publicaties. Parochie, bisdom, vader Nikon, Maria Magdalena, in de media, erfgoed, historie, hofkapel van Koningin Anna Paulowna, de collectie, bezoek en rondleiding, Steun Stichting, contact.
12
24 AMsterdams Centrum voor Orthodoxe Theologie, Vrije Universiteit Amsterdam
Onderwijs, activiteiten, mediatheek, contact.
11
25 Parochie „Heilige Eerbiedwaardige Parascheva van Iași”, Eindhoven-Best
Parochie oprichting, vieringen, parochieschool „Diaconul Coresi”, nederlandse les, onze stichting, donaties, het leven van Heilige Parascheva, aankondigingen, contact, links.
10
26 Parochie H. Apostel Andreas en H. Materne, Aalst
Nieuws, liturgische program, parochieleven, foto album, contact.
9
27 Agion Oros
Een blog over de Agion Oros (Athos), de Tuin van de Moeder Gods, het spirituele centrum van het oosters-orthodoxe christendom. En dus ook over kloosters, pelgrimeren en ikonen.
9
28 Vrouwenklooster van de Geboorte van de Moeder Gods, Asten
Website van het vrouwenklooster in Asten. Informatie, ontvangst van gasten, diensten en uitgaven.
9
29 Parochie van de H.H. Konstantijn en Helena, Brugge
Website van de Orthodoxe parochie van Brugge onder het Oecumenisch Patriarchaat van Konstantinopel. Voorstelling, Patriarchaat, Aartsbisdom, Orthodoxie, geschiedenis, parochienieuws, dienstenrooster, informatie, kalender, ikonenatelier, fotogalerij, lectuur, contact, locatie, links.
8
30 Info Orthodox-NL. Nieuwe en informatie uit orthodox Nederland
Nieuwe en informatie uit orthodox Nederland.
8
31 Parochie van de H.H. Eersttronende Apostelen Petrus en Paulus, Deventer
Website van de Russisch-Orthodoxe parochie onder het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel. Parochienieuws, dienstenrooster, lezingen.
8
32 Parochie van de Heilige Myrondraagsters in Breda
Website van de Russisch-Orthodoxe parochie onder het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel. Parochienieuws, agenda, artikelen over de Orthodoxie.
8
33 Parochie van de heilige Nectarios van Aegina, Breda
Kerkdiensten, bischop, priester, gebeden, heilige Nektarios, fotogalerie, contact and links.
8
34 Parochie van de Heilige Tichon, Patriarch van Moskou, te Nijmegen
De site bevat interessante artikelen van vader Sergi Merks, over de Orthodoxie in het algemeen en over Patriarch Tichon. Kalender, parochenieuws, fotogalerij.
8
35 Lucas Cleophas
Het doel van deze weblog is om spirituele reflectie en catechese aan te bieden die hopelijk alles wat God ons aanbiedt dichter bij God zal brengen.
7
36 Russisch Orthodoxe Parochie van de Heilige Transfiguratie, Groningen
Informatie, achtergrond, Orthodoxie, kerkdiensten – rooster, geluidsfragmenten, beschrijving interieur kerk, diavoorstelling kerk, links.
7
37 Maranatha House. Informatie
Materiaal ter verdieping in de rijkdommen van de Orthodox Christelijke Traditie: o.a. een inleiding op werken van Archim. Zacharias (Zacharou) van het Orthodox klooster te Essex, Engeland (beschikbaar in Nederlandse vertaling). Een groeiende collectie miniposters met inspirerende citaten van de Heilige Vaders (Nederlands, Engels, Grieks). En overwegingen over de 'Taal der Traditie' in verband met het kerkelijk vertaalwerk.
7
38 Kerk van de heilige Cornelius de Honderdman, Amersfoort
Praktische en inhoudelijke informatie over de Orthodoxe Parochie Amersfoort. Over haar geloof, leven, eredienst, mysteriën en ikonen.
7
39 Parochie Hl. Johannes Chrysostomos & Servatios, Maastricht
De web-site van de Orthodoxe parochie van de Hl. Johannes Chrysostomos en Servatios in Maastricht.
7
40 De Orthodoxe Kerk. Informatieve site over de Orthodoxe Kerk in Nederland
Wie en wat. Zoutvat. Kosmos. Van deze wereld. Katechese. De Kerk. Geloof. Kerk & Kerken. Parochies.
7
41 Parochie van de H. Amandus, Kortrijk
Website van de Orthodoxe parochie onder het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel. Dienstenrooster, foto’s.
6
42 Heilige Maria van Egypte kerk, Aalsmeer
Diensten, fotos, adres.
6
Pagina: 1 - 42Hoe neem ik deel aan de rating?

De gegevens op deze pagina worden elke 30 minuten ververst.

Verzoek om gebed

Lieve mensen! Wij vragen u in alle nederigheid om te bidden voor het heil van de dienaren Gods, met wier hulp onze catalogus is totstandgekomen en wordt onderhouden: Priester Vladimir, Priester Vladimir, Priester Basilius, Priester Georgius, Priester Photius, Diakon Zjivojin, Diakon Cyrillus, Alexander, Alexander, Alexander, Alexander, Alexander, Alexis, Alexis, Anatolius, Anatolius, Andreas, Andreas, Andreas, Anna, Antonius, Athanasius, Vadim, Valentinus, Valerius, Vera, Vladimir, Vladimir, Vjatsjeslav, Galina, Georgius, Georgius, Givi, Gregorius, David, Daniël, Demetrius, Demetrius, Eugenius, Igor, Johannes, Johannes, Irina, Constantinus, Leonidas, Leonidas, Ljoebov, Maximus, Maria, Marina, Melana, Nicolaas, Michaël, Oleg, Olga, Natalia, Petrus, Rostislav, Sergius, Sergius, Stephanus, Photinia, Chatoena, Jagoda en tevens voor het heil van hun naasten.
Voorts vragen wij u te bidden voor de zielerust van de onlangs ontslapen dienaar Gods Andreas Koerovski (Frankrijk), die een onschatbare dienst heeft bewezen bij het verzorgen van de Franstalige versie van deze catalogus.
 
Broeders en zusters! U wordt verzocht ons op de hoogte te stellen van nieuwe Orthodoxe websites, wijzigingen van webadressen en onjuistheden in onze catalogus.
Link toevoegen aan catalogus | Login | Catalogusreglement | Catalogus | Zoeken | Geavanceerd zoeken | Onze partners | Rubricator
Taal:   Русский  English  Românã  Српски  Ελληνικά  Français  Deutsch  Български  Polski  Español  Italiano  Georgian  Český  Nederlands  Português  Svenska  Suomi  Japanese  Shqip  Norsk  Latviešu
Яндекс цитирования liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня

(C) 2001-2022, Orthodox Christendom (design, programmering, technische hulp).   Uw reacties